You are here

Informacja prawna

Informacja prawna

A OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH SIGVARIS

Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszymi produktami. Kwestię ochrony danych osobowych traktujemy poważnie. Podjęliśmy kroki techniczne i organizacyjne, zapewniające przestrzeganie przepisów o ochronie danych zarówno przez nas, jak i przez naszych usługodawców.

 • Podczas odwiedzin naszej strony internetowej (poprzez dostęp bezpośredni lub poprzez przekierowanie przez inne cyfrowe kanały informacyjne [np. aplikację SIGVARIS]) użytkownik otrzymuje poniżej informacje o tym, jakie dane osobowe gromadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych podczas wizyty użytkownika na poszczególnych stronach internetowych, za które przejmujemy odpowiedzialność i które zawierają łącze do niniejszego oświadczenia o ochronie danych (poniżej nazywane „stroną internetową (stronami internetowymi)”),
 • podczas rejestracji do dostępu dla klientów na portalu biznesowym SIGVARIS dla naszych partnerów handlowych (poniżej nazywany „portalem biznesowym SIGVARIS”),
 • w formularzu kontaktowym i serwisowym,

w jakich celach wykorzystujemy te dane i jak je stosujemy, aby zoptymalizować nasze usługi dla użytkownika.

1. Podmiot odpowiedzialny

SIGVARIS S.A.
Ul. Mazowiecka 11 lok. 49
00-052 Warszawa
Polska

nazywana poniżej „SIGVARIS” lub „my” lub „nas”.

2. Co to są dane osobowe?

Pod pojęciem danych osobowych rozumiane są poszczególne informacje o osobowych lub rzeczowych stosunkach, które są przyporządkowane lub mogą być przyporządkowane użytkownikowi jako osobie fizycznej i osobie odwiedzającej strony internetowe. Są to na przykład imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres IP i adres e-mail. Dobrze wiedzieć: firma SIGVARIS chroni dane osób prawnych w takim samym stopniu jak dane osobowe.

Danymi nieosobowymi są takie informacje, które są gromadzone i analizowane tylko zespolone, tzn. połączone w większe, niezindywidualizowane jednostki.

3. Jakie informacje użytkownika są gromadzone przez firmę SIGVARIS?

Firma SIGVARIS zobowiązuje się do stosowania zasady minimalizacji danych. Dane osobowe będą tylko wtedy rejestrowane i zapisywane, gdy są nam one podawane przez użytkownika dobrowolnie, np. w ramach odwiedzin, zamówienia lub innej korespondencji.

a) Podczas odwiedzin stron internetowych

W celu korzystania z naszych stron internetowych nie jest konieczna rejestracja. Podczas każdych odwiedzin strony internetowej przeglądarka użytkownika wysyła automatycznie informacje do naszego serwera, które są tymczasowo zapisywane w tzw. pliku dziennika. Następujące dane są przy tym bez udziału użytkownika gromadzone i zapisywane do czasu automatycznego skasowania:

 • adres IP komputera wysyłającego zapytanie,
 • data, godzina i czas trwania dostępu,
 • nazwa i URL wywoływanego pliku,
 • strona internetowa, z której następował dostęp,
 • system operacyjny komputera użytkownika i używana przeglądarka.

Gromadzenie i przetwarzanie tych danych odbywa się w celu umożliwienia korzystania z portalu biznesowego SIGVARIS (nawiązanie połączenia), trwałego zagwarantowania bezpieczeństwa i stabilności systemu, umożliwienia administracji technicznej infrastruktury sieciowej i optymalizacji naszej oferty internetowej oraz do wewnętrznych celów statystycznych. Adres IP jest analizowany nierutynowo tylko w przypadku ataków na infrastrukturę sieciową SIGVARIS oraz na bieżąco w formie anonimowej w celach statystycznych, bez możliwości identyfikacji tożsamości użytkownika.

b) Podczas rejestracji i zamawiania na portalu biznesowym SIGVARIS

Portal biznesowy jest dostępny tylko dla zarejestrowanych partnerów handlowych. W przypadku rejestracji użytkownika u nas jako partner handlowy ewentualnie otrzymujemy dane osobowe i służbowe dane kontaktowe użytkownika. Dane osobowe są przesyłane w zaszyfrowany sposób przy użyciu SSL przez Internet. Dostęp do konta klienta jest możliwy tylko po wprowadzeniu osobistego hasła. Następujące dane osobowe mogą być rejestrowane:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail,
 • adres pocztowy,
 • kraj,
 • numer telefonu i/lub faksu,
 • login/identyfikator użytkownika
 • utworzone hasło.

Informacje dostępowe należy zawsze traktować poufnie i zamykać okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, zwłaszcza w przypadku używania komputera wspólnie z innymi osobami.

c) Podczas zamawiania naszego newslettera

W przypadku wyraźnej zgody wykorzystujemy adres e-mail użytkownika do regularnego przesyłania naszego newslettera. Na końcu każdego newslettera znajduje się łącze, poprzez które można w każdej chwili zrezygnować z zamówienia newslettera. Z zamówienia newslettera można w każdej chwili zrezygnować również pisemnie lub pocztą elektroniczną u podmiotu odpowiedzialnego wymienionego w pkt. 1.

4. W jakich celach firma SIGVARIS wykorzystuje dane osobowe użytkownika?

Firma SIGVARIS wykorzystuje dane osobowe użytkownika w celu zagwarantowania użytkownikowi jak najlepszej oferty zakupowej i serwisowej.
Wykorzystujemy dane użytkownika w szczególności do:

 • realizacji zamówienia
 • uprawnienia dostępu do portalu biznesowego SIGVARIS
 • administracji technicznej stron internetowych
 • własnych celów marketingowych, jak na przykład reklama internetowa zorientowana na użytkownika
 • własnych analiz i celów statystycznych
 • optymalizacji naszej oferty usług.

Wykorzystanie danych użytkownika następuje tylko w zakresie wymaganym do danego celu.

Przetwarzanie i wykorzystanie tych danych do innych celów odbywa się tylko wtedy, jeśli użytkownik wyrazi wyraźnie zgodę na takie wykorzystanie.

Po kompletnej realizacji umowy i kompletnej płatności ceny zakupu dane są blokowane do dalszego wykorzystania i usuwane po upływie terminów zgodnie z prawem podatkowym i prawem handlowym, o ile użytkownik nie wyraził wyraźnie zgody na dalsze wykorzystanie swoich danych.

Po rejestracji jako partner handlowy na portalu biznesowym SIGVARIS możliwe jest oglądanie poprzez konto użytkownika bieżących i dokonanych zamówień.

5. Czy firma SIGVARIS przekazuje dalej dane osobowe użytkownika?

Firma SIGVARIS nie przekaże danych osobowych użytkownika osobom trzecim bez jego zgody, o ile w danym przypadku nie jesteśmy do tego zobowiązani lub uprawnieni zgodnie z prawem. Na ogół wykorzystujemy dane osobowe użytkownika tylko w firmie SIGVARIS i przekazujemy je dalej tylko wtedy, gdy użytkownik ich zażądał lub wyraził na to zgodę lub jesteśmy do tego uprawnieni, np. gdy użytkownik podał, że treść ma być udostępniona przez media społecznościowe. Czasem firma SIGVARIS zleca jednak przetwarzanie danych osobowych użytkownika osobom trzecim:

 • w ramach komunikacji podczas procesu zamawiania
 • w ramach oceny wypłacalności
 • do wysyłki zamówionych produktów
 • do realizacji płatności

Dane osobowe użytkownika są hostowane i przetwarzane przez szwajcarskiego usługodawcę na serwerach znajdujących w Szwajcarii. Nasi usługodawcy, przetwarzający dane osobowe użytkownika na nasze zlecenie (nazywani dalej „firmami przetwarzającymi dane na zlecenie”), są starannie przez nas dobierani oraz sprawdzani przez nas pod kątem przestrzegania podejmowanych działań technicznych i organizacyjnych oraz dokumentowani. Firma SIGVARIS ma zawarte z nimi odpowiednie umowy dotyczące przetwarzania danych na zlecenie.

W przypadku ewentualnego przekazywania danych osobowych firmom przetwarzającym dane na podzlecenie z siedzibą w krajach trzecich poza UE lub EWG, z wyjątkiem Szwajcarii, zaangażowane przez nas firmy przetwarzające dane na zlecenie gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych poprzez postanowienia umowne z firmami przetwarzającymi dane na podzlecenie poprzez tzw. standardowe klauzule umowne UE. Zobowiązują się dodatkowo wobec nas do przestrzegania przepisów ochrony danych. W ten sposób gwarantujemy bezpośrednią realizację praw użytkowników również wobec podwykonawców.

6. Gromadzenie danych przez pliki „cookie” przeglądarek i usługi analizujące dane internetowe

a) Pliki „cookies” przeglądarki

Plik „cookie”, nazywany również „ciasteczkiem” lub „internetowym plikiem cookie” lub „plikiem cookie przeglądarki”, jest plikiem o małej ilości danych, obejmującym często jednoznaczną identyfikację, wysyłaną do komputera, tabletu lub telefonu komórkowego użytkownika i tam automatycznie zapisywaną podczas odwiedzin strony internetowej przez użytkownika. Każda strona internetowa może wysyłać własny plik „cookie” do przeglądarki internetowej użytkownika, jeśli jej ustawienia to dopuszczają. Większość nowoczesnych przeglądarek obsługuje pliki „cookie”, daje jednak użytkownikowi możliwość ich dezaktywacji. Użytkownik może ustalić, że jego przeglądarka odrzuca wszystkie pliki „cookie” lub wyświetla komunikat, gdy wysłany jest plik „cookie”. Niektóre funkcje lub usługi na naszych stronach internetowych nie działają jednak w nieograniczony sposób bez plików „cookie”.

Na naszych stronach internetowych pliki „cookie” zapisują informacje o preferencjach internetowych użytkownika i w ten sposób umożliwiają nam dostosowanie naszych stron internetowych do zainteresowań użytkownika. Podczas ponownych odwiedzin na stronie internetowej możliwe jest rozpoznanie przeglądarki użytkownika za pomocą pliku „cookie”. Ponadto wykorzystujemy pliki „cookie” w celu ciągłej poprawy jakości naszego serwisu i w celu ustalenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych. W tym celu zapisujemy preferencje użytkownika w plikach „cookie” i śledzimy trendy i wzorce nawigacji osób odwiedzających nasze strony internetowe.

b) Usługi analizy danych internetowych

Jeśli użytkownik dalej korzysta z niniejszej strony internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie tamtejszych danych przez następujące usługi analizy danych internetowych i oferujące je firmy trzecie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Gromadzenie danych przez usługi analizy danych internetowych można uniemożliwić poprzez kliknięcie łącza umieszczonego w odpowiednim opisie oraz postępowanie zgodnie z tamtejszymi instrukcjami.

Gromadzenie danych przy użyciu Inspectlet

Niniejsza strona internetowa korzysta z Inspectlet, oprogramowania analizującego firmy informatycznej Inspectlet Inc. z siedzibą w Palo Alto w Kalifornii (USA), www.inspectlet.com. Inspectlet wykorzystuje pliki „cookie”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika ze strony internetowej (pomiar i ocena kliknięć, ruchów myszą, skrolowania itp.). Po wywołaniu portalu biznesowego przez adres IP Inspectlet rejestruje dostęp, łącznie ze wszystkimi informacjami podczas procesu zamawiania. Korzystamy z tej usługi, aby szybciej i lepiej pomagać użytkownikom w przypadku problemów podczas procesu zamawiania. Informacje są przesyłane do serwera Inspectlet w USA. Inspectlet skraca adres IP użytkownika w celu anonimizacji, por. https://www.inspectlet.com/legal#privacy w celu uzyskania informacji. Użytkownik może dezaktywować automatyczną rejestrację stron internetowych, które stosują Inspectlet, poprzez wyłączenie śledzenia na następującej stronie internetowej: https://www.inspectlet.com/optout. Należy zwrócić uwagę, że dezaktywacja zostanie skasowana, jeśli użytkownik zdefiniował w ustawieniach swojej przeglądarki, że wszystkie pliki „cookie” są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Inspectlet-Tracking można w każdej chwili dezaktywować na stronie https://www.inspectlet.com/optout.

Gromadzenie danych przy użyciu Google-Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy danych internetowych firmy Google Inc. Google Analytics wykorzystuje pliki „cookie”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Wytworzone przez plik „cookie” informacje o korzystaniu przez użytkownika z tej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i są tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej adres IP użytkownika jest skracany przez Google jednak w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach umownych traktatu o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności internetowej oraz w celu świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika nie jest scalany z innymi danymi Google. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik ewentualnie nie będzie mógł w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Poza tym użytkownik może uniemożliwić gromadzenie danych wytwarzanych przez plik „cookie” i dotyczących korzystania przez użytkownika ze strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) przez firmę Google oraz przetwarzanie takich danych przez firmę Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczek dostępnych pod poniższym łączem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie poniższego łącza. Zastosowany jest plik opt-out-cookie, który uniemożliwia przyszłe gromadzenie danych użytkownika podczas odwiedzin tej strony internetowej: dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji o warunkach użytkowania i ochronie danych można znaleźć na stronie www.google.com/analytics/terms/de.html lub na stronie www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html Zwracamy uwagę, że na naszej stronie internetowej Google Analytics rozszerzono o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zagwarantować anonimowe gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Firma SIGVARIS wykorzystuje Google Analytics wyłącznie w celu ułatwienia użytkownikowi pracy z aplikacjami internetowymi oraz ukształtowania naszych stron internetowych zgodnie z potrzebami użytkownika. W związku tym tworzone są anonimowe profile użytkowania i wykorzystywane są pliki „cookie”. Wytworzone przez plik „cookie” informacje o zachowaniu użytkownika na odwiedzanych stronach internetowych (na ten temat p. pkt. 3.a.) są przesyłane do serwera i są tam przechowywane. Informacje są wykorzystywane w celu analizowania zawartości tej strony internetowej, generowania raportów o aktywności na stronie internetowej dla operatorów strony internetowej oraz udostępniania operatorowi strony internetowej innych usług w zakresie aktywności na stronie internetowej i korzystania z Internetu. W tym celu dla firmy SIGVARIS sporządzane są raporty o aktywności użytkownika na stronie internetowej, aby firma SIGVARIS mogła dopasowywać swoją ofertę internetową do potrzeb użytkownika.

7. Jak są chronione dane osobowe użytkownika?

W celu odpowiedniej ochrony danych osobowych użytkownika podjęliśmy działania techniczne i organizacyjne, zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi. Ponadto nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy i przestrzegania ochrony danych.

8. Zmiany oświadczenia o ochronie danych firmy SIGVARIS

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych może być czasami aktualizowane. Dlatego zaleca się jego przejrzenie w przypadku przekazywania danych osobowych firmie SIGVARIS. Na tej stronie podana jest data ostatniej zmiany. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych zmian, zwracamy się z prośbą o zaprzestanie korzystania ze stron internetowych i/lub portalu biznesowego SIGVARIS do przesyłania danych osobowych firmie SIGVARIS.

9. Dalsze pytania? Czy użytkownik chce sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych przez firmę SIGVARIS?

W razie pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych oraz w sprawie informacji, korekty, zablokowania lub skasowania danych oraz wycofania udzielonych zgód należy zwracać się do podmiotu odpowiedzialnego wymienionego w pkt. 1.

B Warunki użytkowania

1. Przepisy ogólne

Firma SIGVARIS udostępnia poniższe warunki użytkowania każdej osobie, która odwiedza naszą stronę internetową bezpośrednio, poprzez łącza powiązane ze stroną internetową , lub przez inny udostępniany przez firmę SIGVARIS cyfrowy kanał informacyjny (np. aplikację SIGVARIS). Strona internetowa, łącza i inne udostępniane przez firmę SIGVARIS cyfrowe kanały informacyjne są nazywane poniżej „kanałami informacyjnymi SIGVARIS”.

Korzystając z kanałów informacyjnych SIGVARIS użytkownik wyraża wyraźnie zgodę na to, że niniejsze warunki użytkowania są dla niego prawnie wiążące. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że firma SIGVARIS nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia, straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania przez użytkownika z kanałów informacyjnych SIGVARIS lub zawartych w nich lub dostępnych za ich pośrednictwem informacji lub zasobów.

Firma SIGVARIS wyklucza wszelkie wyraźne lub dorozumiane gwarancje lub rękojmie w odniesieniu do informacji, usług, produktów, materiałów i innych zasobów, które są zawarte w kanałach informacyjnych SIGVARIS lub dostępne za ich pośrednictwem. Dotyczy to między innymi domniemanej gwarancji zbywalności lub przydatności do określonego celu. Wszystkie informacje udostępniane przez firmę SIGVARIS są dostarczane w stanie „takim, w jakim są” i „takim, w jakim są dostępne” bez jakiejkolwiek gwarancji i bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych przyrzeczeń.

Kanały informacyjne SIGVARIS służą wyłącznie do celów informacyjnych. Żaden element kanałów informacyjnych SIGVARIS nie może być interpretowany w taki sposób, że nawiązywana jest relacja oferent-klient między czytelnikiem/użytkownikiem a firmą SIGVARIS lub dostarczane są zalecenia lekarskie dotyczące określonych tematów. Informacje w kanałach informacyjnych SIGVARIS nie zastępują porady lekarskiej, diagnostyki ani leczenia i nie wolno ich tak postrzegać. Udostępniane tu usługi i informacje mają na celu edukowanie osób odwiedzających w zakresie opieki zdrowotnej i zastosowań medycznych w życiu codziennym.  Nie stanowią one profesjonalnej porady, diagnostyki ani leczenia przez pracownika ochrony zdrowia.

Zawsze zalecamy użytkownikom naszych produktów, aby w razie pytań dotyczących ich stanu zdrowia lub choroby zwracali się o radę do lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika ochrony zdrowia. Nie należy zwlekać ani rezygnować ze skorzystania z porady lekarskiej lub nie należy nigdy ignorować porady medycznej z powodu przeczytania czegoś w kanałach informacyjnych SIGVARIS. W przypadku wystąpienia choroby lub istnienia odpowiedniego podejrzenia należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Kanały informacyjne SIGVARIS mogą również zawierać łącza do innych stron internetowych i stron trzecich, które nie są w żadny sposób powiązane z firmą SIGVARIS. Nie mamy kontroli nad informacjami lub zasobami na stronach internetowych, które nie są bezpośrednio kontrolowane przez firmę SIGVARIS i nie przejmujemy gwarancji ani nie składamy przyrzeczeń, wyraźnych lub dorozumianych, odnośnie do dokładności, istotności, aktualności lub kompletności takich informacji lub zasobów lub ich przydatności do określonego celu.

Włączenie takich łączy służy wyłącznie do dodatkowego poinformowania użytkownika i nie jest wskazówką poglądów firmy SIGVARIS dotyczących dokładności lub znaczenia takich innych stron internetowych. Ponadto firma SIGVARIS nie wspiera w żaden sposób opinii wyrażonych na stronach internetowych połączonych odsyłaczami ani oferowanych tam produktów lub usług. Ponadto firma SIGVARIS nie ponosi odpowiedzialności za praktyki ochrony danych na stronach internetowych połączonych odsyłaczami z firmą SIGVARIS.

2. Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma SIGVARIS w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, powiązane z karą, przypadkowe, przykładowe, umowne lub następcze szkody lub inne szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające ze strat, w tym między innymi z utraty użytkowania, utraty danych, utraty zysków, przerwania działalności gospodarczej, postępowania sądowego lub innych strat finansowych, uzasadnionych naruszeniem umowy, niedozwolonym działaniem (w tym między innymi zaniedbaniem), odpowiedzialnością za produkt lub w inny sposób, które to szkody wynikają lub są w jakikolwiek sposób powiązane z korzystaniem z kanałów informacyjnych SIGVARIS lub ich świadczeniem, z opóźnionym korzystaniem lub niemożnością korzystania z kanałów informacyjnych SIGVARIS lub nieudostępnieniem informacji, usług, produktów, materiałów lub innych zasobów zawartych w kanałach informacyjnych SIGVARIS lub dostępnych za ich pośrednictwem, nawet jeśli zwrócono uwagę na możliwość wystąpienia takich szkód.

3. Informacje o prawach autorskich i prawach do powielania

Wszystkie materiały w kanałach informacyjnych SIGVARIS stanowią własność firmy SIGVARIS i są chronione prawem autorskim. Powielanie całości lub części treści zawartych w kanałach informacyjnych SIGVARIS jest dozwolone wyłącznie na użytek własny i nie wolno kopiować takich treści ani przekazywać osobom trzecim. Zezwolenie na powielanie na użytek własny nie obejmuje włączania materiałów lub ich części do utworów lub publikacji, niezależnie od tego, czy ma to miejsce w formie papierowej, elektronicznej lub innej.

 

Marzec 2018 r.