You are here

RODO - Nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych

RODO - Nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych

25 Maj 2018
Świat

25 maja 2018 r. Unia Europejska (UE) zacznie egzekwować nowe rozporządzenie o nazwie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Niniejsze rozporządzenie nakłada nowe obowiązki na organizacje, które kontrolują lub przetwarzają dane osobowe i wprowadza nowe prawa i ochronę dla danych podmiotów z UE.

SIGVARIS kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo informacji, a w naszej Grupie przestrzegamy już wielu standardów i dobrych praktyk, które również koncentrują się na bezpieczeństwie danych.

W ramach procesu RODO przeprowadzono następujące działania:

• Opracowano zapisy dotyczące czynności przetwarzania danych.
• Sprawdzono legalne podstawy przetwarzania danych.
• Sprawdzono cel zbierania danych, rodzaj zebranych danych i czas retencji.
• Dokonano przeglądu zgodności zasad, aby spełnić wymagania RODO.
• Dane są przechowywane w bezpieczny sposób

Jesteśmy pewni, że już po wykonaniu wszystkich tych działań i naszym zobowiązaniu do ciągłego ich egzekwowania i ulepszania, jesteśmy w stanie służyć naszym klientom, przetwarzając w bezpieczny sposób dane, zgodnie z RODO.

Aby uzyskać więcej informacji o SIGVARIS i RODO, skontaktuj się z nami: ZarzadzanieDanymiOsobistymi@sigvaris.com