You are here

Klasyfikacja CEAP

Klasyfikacja CEAP

Kompleksowy system klasyfikacji przewlekłych zaburzeń żylnych (CEAP)

W celu ujednolicenia zasad zgłaszania i leczenia różnorodnych objawów przewlekłych chorób żylnych został opracowany kompleksowy system klasyfikacji (CEAP). Pozwala on na postawienie jednolitej diagnozy i porównanie populacji pacjentów. System ten został opracowany przez międzynarodowy komitet ad hoc Amerykańskiego Forum Żylnego (American Venous Forum; AVF) w 1994 roku i zatwierdzony na całym świecie. Obecnie stanowi on zbiór akceptowanych standardów klasyfikacji przewlekłych zaburzeń żylnych.

Podstawy klasyfikacji CEAP zawierają opis klasy klinicznej (c) na podstawie obiektywnych oznak, etiologii (E), anatomicznego rozkładu refluksu (A) i niedrożności w żyłach powierzchownych, głębokich i przebijających oraz stojącej za nimi patofizjologii (P), spowodowanej zarówno refluksem, jak i zahamowaniem przepływu w naczyniu (1).

Wyróżnia się siedem klinicznych kategorii:

 
Klasyfikacja przewlekłej choroby żylnej CEAP Klasyfikacja
C0 Niewidoczne lub niewyczuwalne objawy choroby żylnej
C1 Teleangiektazje lub żyły siatkówkowe
C2 Żylaki
C3 Obrzęk
C4a Pigmentacja lub egzema
C4b Przewlekła niewydolność żylna lub atrofia biała
C5 Zaleczone owrzodzenie żylne
C6 Aktywne owrzodzenie żylne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S = Objawowa, w tym ból, ciasnota, podrażnienie skóry, uczucie ciężkości i skurcze mięśni oraz inne dolegliwości, które są powiązane z zaburzeniami żylnymi
A = Bezobjawowa

Klasyfikacja etiologiczna Klasyfikacja anatomiczna Patofizjologia
Ec: wrodzona As: żyły powierzchowne Pr: refluks
Ep: pierwotne Ap: żyły perforujące Po: niedrożność
Es: wtórne Ad: żyły głębokie Pr,o: refluks i niedrożność
En: przyczyna żylna nie została zidentyfikowana An: nie określono lokalizacji żylnej Pn: nie zidentyfikowano patofizjologii żylnej

 

Klasyfikacja CEAP, opracowana jako dokument, który będzie ewoluował z upływem czasu, została po raz pierwszy oficjalnie przejrzana i poprawiona przez międzynarodowy zespół pod nadzorem AVF w 2004 roku. Uaktualniony dokument zawiera podstawowe kategorie CEAP, poprawiono zasadnicze szczegóły. Ponadto, by zachęcić klinicystów do szerszego stosowania kryteriów CEAP, przygotowano skróconą wersję „Podstawa CEAP”, która stanowi alternatywę dla pełnej wersji kryteriów (3).

Aby pomóc lekarzom w zapoznaniu się z klasyfikacją CEAP i stosowaniu jej, prof. Jean-François Uhl i firma SIGVARIS przygotowali edukacyjną płytę CD „The CEAP Game” („Gra CEAP”), dostępną w językach angielskim i francuskim.

Proszę skorzystać z formularza kontaktowego, aby otrzymać bezpłatne demo płyty CD.

Przypisy:

1 Porter JM, Moneta GL, „Reporting standards in venous disease: an update. International Consensu Committee on Chronic Venous Disease”, J Vasc Surg 1995;21: 635–45.
2 Eklof B, Rutherford RB, Bergan JJ, Carpentier PH, Glovicski P, Kistner RL, i wsp., „Revision of the CEAP classification for chronic venous disorders: consensus statement”, J Vasc Sur 2004; 40:1248–52.
3 Meissner i wsp. „Primary chronic venous disorders”, J Vasc Surg 2007;46:54S–67S.