You are here

Zakrzepica żył głębokich

Zakrzepica żył głębokich

Zakrzepica żył głębokich (ZŻG) jest spowodowana powstaniem skrzepu w obrębie systemu żył głębokich dolnej partii nóg lub rąk, który blokuje powrót krwi żylnej. ZŻG może powodować ból nóg lub obrzęk, ale może również być bezobjawowa. Zwykle ZŻG nie zagraża życiu, ale może tak się stać, gdy skrzep oderwie się i spowoduje zator w płucach. Taka sytuacja jest określana jako zatorowość płucna (ZP). 

Ogólnie rzecz biorąc, ZŻG jest powodowana przez kombinację dwóch z trzech podstawowych nieprawidłowości:
 • powolny lub słaby przepływ krwi przez żyłę główną,  
 • tendencja do szybkiego krzepnięcia krwi, która czasem jest dziedziczna,  
 • podrażnienie, zapalenie lub uszkodzenie wewnętrznej powierzchni żyły.

Czynniki ryzyka zakrzepicy żył głębokich:

 • ZŻG lub zakrzepica żył powierzchownych w wywiadzie,
 • długotrwałe pozostawanie w pozycji siedzącej lub ograniczona mobilność, na przykład podczas dalekich podróży,    
 • wiek powyżej 40 lat,  
 • operacja (zwłaszcza ortopedyczna) lub poważny uraz,  
 • długotrwałe unieruchomienie lub bezruch,  
 • wysokie ciśnienie krwi,  
 • przebyty zawał serca lub udar mózgu,  
 • zastoinowa niewydolność serca,  
 • przewlekła niewydolność oddechowa,  
 • nadwaga,  
 • siedzący tryb życia,  
 • palenie papierosów,  
 • żylaki,  
 • wysoki poziom estrogenów, na przykład w czasie ciąży lub w trakcie przyjmowania środków antykoncepcyjnych,  
 • niektóre postacie choroby nowotworowej.

Czynniki ryzyka kumulują się – im jest ich więcej, tym wyższe ryzyko zakrzepicy żył głębokich.

Objawy zakrzepicy żył głębokich (ZŻG):

 • ból nóg i twardość łydki,
 • ból łydki, który może utrudniać chodzenie,  
 • ostry obrzęk łydki lub całej nogi (w większości przypadków jednostronny),
 • można również zaobserwować ocieplenie oraz nieznaczną zmianę koloru skóry na niebieski lub czerwony.

Jednak w prawie 50 procentach przypadków ZŻG nie występują żadne objawy możliwe do rozpoznania!

Diagnoza

Jeśli wystąpią wyżej opisane objawy, należy szybko udać się do lekarza w celu potwierdzenia diagnozy, co jest możliwe przy pomocy prostego badania USG (bezbolesne i pozbawione jakiegokolwiek ryzyka). Można też przeprowadzić swoiste badanie krwi, w celu pomiaru poziomu D-dimerów, które wskazują na niedawno przebytą zakrzepicę. Wczesna diagnoza i leczenie znacząco zmniejszają ryzyko wystąpienia poważnych powikłań.

Powikłania ZŻG

U blisko 30 procent pacjentów chorujących na ZŻG dojdzie do nawrotu w ciągu 10 lat. Ryzyko nawrotu choroby jest najwyższe w okresie pierwszych 6 do 12 miesięcy (Źródło: Heit J, i wsp. Arch. Internal Medicine 2000.160: 761-768).

Zatorowość płucna (PE) stanowi kolejne powikłanie zakrzepicy żył głębokich. Występuje, gdy skrzep lub jego część (zator) odłącza się i przemieszcza do tętnic płucnych. Większość pacjentów z ZŻG cierpi na nierozpoznaną zatorowość płucną. Diagnostyka zatorowości płucnej nie jest niezbędna, ponieważ leczenie ZŻG oraz bezobjawowej zatorowości płucnej jest takie samo. Zatorowość płucna jest najpoważniejszym powikłaniem ZŻG, może doprowadzić do śmierci.

Porady dotyczące zapobiegania ZŻG:

 • regularne ćwiczenia, w tym rozciąganie się i poruszanie nogami w trakcie podróży, 
 • rzucenie palenia,  
 • utrzymywanie prawidłowej masy ciała,  
 • zdrowa, zbilansowana dieta,
 • noszenie skarpet lub pończoch uciskowych SIGVARIS, zwłaszcza w sytuacjach zwiększających ryzyko zachorowania, takich jak długotrwała podróż lub unieruchomienie.

Korzyści płynące z terapii uciskowej

Według publikacji Brandjes DP i wsp. (Lancet 1997 i American Public Health Association White Paper) noszenie pończoch o stopniowanym ucisku redukuje o 50 procent ryzyko rozwoju zespołu pozakrzepowego, włączając obrzęk nóg, ból i owrzodzenia żylne w przebiegu ZŻG.

Noszenie pończoch o stopniowanym ucisku firmy SIGVARIS zmniejsza ryzyko wystąpienia ZŻG poprzez polepszenie żylnego powrotu krwi. Jesteśmy dumni z tego, że dostarczamy produkty, które zapewniają wygodne dopasowanie i poziom ucisku zalecany przez Państwa lekarza.

Zakrzepica żył głębokich: rozwiązania SIGVARIS

Leczenie zakrzepicy żył głębokich będzie się opierało na przyjmowaniu leków przeciwkrzepliwych i noszeniu medycznych pończoch uciskowych SIGVARIS zapewniających kompresję na poziomie od 20 do 30 mm Hg, które szybko i trwale wyeliminują objawy, a także umożliwią mobilność i wykonywanie codziennych czynności. Leczenie obydwiema metodami trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Terapia uciskowa opiera się na zastosowaniu kontrolowanego, zwiększającego się zewnętrznego ucisku na kończynę w celu zmniejszenia ciśnienia żylnego w kończynie. Zewnętrzny ucisk działa podobnie do warstwy mięśni, które delikatnie ściskają rozciągnięte ściany żyły, umożliwiając zamykanie zastawek. Średnica żyły jest zmniejszona, co przywraca prawidłowy przepływ krwi, ogólnie wspomagając krążenie.

Medyczne pończochy uciskowe firmy SIGVARIS przynoszą ulgę w bólu i obrzękach spowodowanych przez ZŻG. Lekarze zalecają noszenie pończoch uciskowych o poziomie kompresji od 30 do 40 mm Hg przez co najmniej 2 lata po wstępnym rozpoznaniu ZŻG. Dzięki temu ryzyko powstania kolejnego zakrzepu ulega zmniejszeniu o 50 procent (źródło: Brandjes DP, i wsp. Lancet 1997).

Istnieje różnica pomiędzy pończochami TEDS (pończochy przeciwzatorowe) a pończochami o stopniowanym ucisku. Pończochy TEDS są przeznaczone do zapobiegania zakrzepicy żył głębokich u osób pozostających w pozycji leżącej (poziomej) przez dłuższy czas, ponieważ jeden z czynników ryzyka ZŻG stanowi długie unieruchomienie po operacji. Pacjenci ambulatoryjni powinni nosić pończochy uciskowe o stopniowanym ucisku.

Firma SIGVARIS proponuje kilka rodzajów produktów terapii uciskowej, które zapewniają skuteczność, komfort i styl przy zachowaniu poziomu ucisku zaleconego przez lekarza.

Produkty oferowane przez firmę SIGVARIS na całym świecie są tak dobrane, by wyjść naprzeciw potrzebom odbiorców z danego rynku. Informacje na temat produktów firmy SIGVARIS i obsługi klienta w Polsce można uzyskać od oficjalnego dystrybutora firmy SIGVARIS lub znaleźć na stronie internetowej firmy SIGVARIS.