Informacja prawna

Polityka prywatności

Wersja z dnia 25 maja 2018 r.

Cieszy nas Państwa zainteresowanie naszymi produktami. Ochronę Państwa danych osobowych traktujemy poważnie. Wprowadziliśmy stosowne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są przestrzegane zarówno przez nas jak i przez naszych usługodawców:

  • Jeśli odwiedzacie Państwo naszą stronę bezpośrednio lub poprzez przekierowanie przez inne kanały informacyjne (np. aplikację SIGVARIS), informujemy  o rodzaju danych osobowych, które pozyskujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, podczas Państwa wizyt na każdej ze stron (dalej: „Strona”), za które bierzemy odpowiedzialność, które zawierają link do niniejszej polityki prywatności;
  • Podczas rejestracji w celu uzyskania dostępu klienta do naszych platform i narzędzi online SIGVARIS ("np. SIGVARIS Business Portal”);
  • Na formularzu Strony (np. kontakt serwisowy lub zgłoszenie serwisowe).

Dalsze informacje o celach dla których wykorzystujemy te dane oraz w jaki sposób używamy ich do optymalizacji naszych usług, przedstawiono w niniejszym poniżej.

1. Jednostka odpowiedzialna za gromadzenie danych osobowych

SIGVARIS S.A.
Ul. Mazowiecka 11 lok. 49
00-052 Warszawa
Polska

nazywana poniżej „SIGVARIS” lub „my” lub „nas”.

2. Kontakt w kwestiach dotyczący ochrony danych osobowych

Wszelkie wnioski, zapytania lub kwestie dotyczące ochrony danych osobowych w ramach grupy SIGVARIS powinny być kierowane na adres: ZarządzanieDanymiOsobistymi@sigvaris.com

3. Jak używamy plików cookies oraz jakie dane gromadzimy

Dane, które przesyłają Państwo w związku z Państwa wizytami na naszej Stronie uzależnione są przede wszystkim od przeglądarki, której Państwo używają i jej ustawień. Jeśli ustawienia Państwa przeglądarki na to pozwalają, używamy plików cookies i podobnych narzędzi, aby zapewnić Państwu zoptymalizowane przeglądanie naszych stron. Obejmuje to informacje takie jak region, w którym się Państwo znajdują, język, który Państwo wybrali oraz produkty i usługi, które Państwo preferują przeglądać. Umożliwi nam to rozpoznanie Państwa podczas następnej wizyty na naszej Stronie. Istnieje również możliwość odwiedzania naszych Stron i usunięcia plików cookies po zakończeniu sesji.

Z tytułu świadczonych usług oraz przetwarzanych zapytań, możemy potrzebować dodatkowych danych osobowych, które możemy połączyć z wyżej wymienionymi danymi aby zaproponować Państwu treść i usługi jak najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb. Te dane obejmują imię i nazwisko, adres a także dane użytkownika takie jak nazwa użytkownika, hasło oraz adres IP. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane wewnątrz grupy SIGVARIS, jednakże nie będą one udostępniane podmiotom spoza grupy SIGVARIS. Państwa dane będą przetwarzane w celach reklamowych przez e-mail lub podobne kanały informacyjne, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. W takim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych jeśli nie będziemy mieli obowiązku kontynuowania przetwarzania w innych celach, np. wywiązania się ze zobowiązań prawnych co do przechowywania dokumentów.

Szereg środków komunikacji jest dostępnych na naszej stronie, które mogą zostać użyte do zautomatyzowanej komunikacji. Jeśli użytkownik skorzysta z takiej możliwości dane osobowe wprowadzone do maski danych będą transmitowane i przechowywane przez nas. Przekazywanie danych przez formularz kontaktowy jest zaszyfrowane. W czasie transmisji będą przekazywane dodatkowe dane takie jak adres IP oraz czas przesłania danych.

Przed przesyłaniem danych wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo następuje odniesienie do niniejszej polityki prywatności. Alternatywnie możesz się z nami skontaktować poprzez udostępnione adresy e-mail. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach wskazanych lub związanych z odpowiednim formularzem.

4. Nasze uzasadnione przyczyny przetwarzania Państwa danych

W zależności od przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest:

(i) Realizacja umowy

Jest to sytuacja, w której składają Państwo zamówienie w sklepie internetowym, konsultują kwestie gwarancji produktu lub odwiedzają strony ze specyfikacją produktu. Jeśli chcieliby Państwo złożyć zamówienie poprzez nasz portal, niezbędne jest przetworzenie konkretnych danych osobowych. Aby to zrobić należy się zarejestrować. Minimalne informacje wymagane do realizacji umowy są oznaczone gwiazdką („*”); dalsze informacje mogą być przydatne dla obu stron, jednakże są nieobowiązkowe. Przetwarzamy dostarczone przez Państwa dane aby wspomóc działanie portalu i zrealizować Państwa zamówienie. Jesteśmy zobowiązani przez prawo handlowe i/lub prawo podatkowe do przechowywania pewnych informacji takich jak adres, płatność oraz dane zamówienia, przez okres do jedenastu lat (w zależności od krajów odpowiednich dla tego procesu). Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Państwa danych osobowych, proces na portalu biznesowym jest zaszyfrowany przez technologię SSL. Państwa obowiązkiem jest zachowanie danych w sytuacji kiedy uznają to Państwo za konieczne. Nie mamy żadnego obowiązku przechowywania takich danych, co więcej możemy usunąć takie dane w każdym czasie, w szczególności w przypadku gdy uznamy, że mamy więcej zobowiązań w zakresie zachowania danych.

(ii) Udzielenie przez Państwa zgody

W celach marketingowych, np. przesyłane drogą elektroniczną informacje o produkcie i usługach, wiadomości, informacje o firmie, zaproszenia na targi handlowe oraz wydarzenia branżowe (dalej: „informacje o produkcie i usługach”), prosimy zainteresowane strony o udzielenie wyraźnej zgody na takie działania i zaakceptowanie naszej polityki prywatności. Zgodę można wyrazić poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie, jednakże wyrażenie zgody nie jest jedynie ograniczone do wypełnienia wskazanego formularza. Po uzyskaniu Państwa zgody, SIGVARIS będzie przechowywał Państwa adres e-mail w celach wskazanych powyżej włączając w te cele informacje o produkcie i usługach.

Zakres Państwa praw do informacji oraz informacje o cofnięciu zgody znajdują się w punkcie 11, poniżej.

(iii) Pozostałe uzasadnione uprawnienia SIGVARIS

SIGVARIS posiada uzasadniony interes w prowadzeniu Strony, gdzie zainteresowane podmioty otrzymują informacje o produktach i ofertach SIGVARIS. SIGVARIS ma uzasadniony interes w śledzeniu, które oferty i informacje cieszą się największym zainteresowaniem. Co więcej SIGVARIS posiada uzasadniony interes do ochrony Strony oraz organizacji przed nadużyciami oraz przed innymi nieautoryzowanymi działaniami. Po więcej informacji, zobacz punkt 3, powyżej.

(iv) Potencjalne rozpoczęcie stosunku pracy

Jeżeli zapytanie kontaktowe lub kontakt mailowy służy zainicjowaniu stosunku pracy, w szczególności w kontekście aplikowania online.

5. Przetwarzanie informacji wewnątrz grupy SIGVARIS

SIGVARIS udostępnia w ramach grupy dane osobowe zebrane w odniesieniu do informacji o produktach i usługach. Pod wskazanym znajduje się lista jednostek SIGVARIS na świecie. Co więcej SIGVARIS może udostępniać informacje potrzebne do realizacji umów w grupie SIGVARIS na całym świecie. Może to spowodować sytuację, w której przetwarzane dane mogą być załączone lub przesłane do pracowników SIGVARIS w krajach, które nie mają zaimplementowanych odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i/lub Szwajcarii. W takich wypadkach jednak SIGVARIS zaimplementował adekwatne gwarancje aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych. Mogą Państwo zażądać większej ilości informacji w tym zakresie pod adresem kontaktowym wskazanym w punkcie 2, powyżej.

6. Limity w gromadzeniu danych

Jeśli postanowienia niniejszej polityki prywatności nie stanowią inaczej, dane osobowe są przechowywane aż do osiągnięcia wskazanych celów. SIGVARIS może posiadać obowiązek przechowywania danych ze względów finansowych, podatkowych lub innych prawnych. Okres przechowywania zależy od konkretnych danych oraz powiązanych państw.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie korzystamy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji („profilowanie”) do tworzenia i implementowania relacji biznesowych.

W celu zapewnienia ukierunkowanych informacji i porad dotyczących produktów usługodawcy lub my możemy używać narzędzi do analizy sieci, w szczególności urządzenia monitorujące w naszym imieniu. Umożliwia to zastosowanie polityki popytowej oraz reklamowania. W tym zakresie odsyłamy do punktu 8 „usługi analizowania sieci”.

8. Usługi analizowania sieci używane przez Spółkę

a) Google Analytics, AdWords, AdSense oraz remarketing

Strona korzysta z usług analizowania sieci świadczonych przez Google LLC, Moutain View, California, USA (dalej: „Google”). Usługi analizowania sieci Google opierają się na korzystaniu z plików „cookies”, które są plikami tekstowymi umieszczonymi na Państwa komputerze aby pomóc Stronie przeanalizować sposoby korzystania ze Strony przez użytkowników. Informacje wygenerowane przez pliki „cookie” o korzystaniu ze Strony zazwyczaj są przesyłane na serwer Google w USA i tam są przechowywane. Jednakże jeżeli na Stronie jest aktywowana usługa anonimizowania IP, Google uprzednio redukuje przekazywanie informacji do krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach adres IP będzie przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora strony, Google będzie używać tej informacji do oceny użytkowania Strony, do opracowania sprawozdań o aktywności Strony oraz do zapewnienia operatorowi Strony dostępu do innych usług dotyczących Strony oraz korzystania z internetu.

Podkreślić należy, że kod „anonymizeIp();” został dodany do Google Analytics aby zapewnić, że adresy IP są gromadzone w sposób anonimowy (tak zwany „IP masking).

Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w kontekście usługi Google Analytics nie jest łączony z żadnymi innymi danymi Google. Mogą Państwo zrezygnować z używania plików cookies poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień przeglądarki, jednakże podkreślić należy, iż rezygnacja z plików cookies może uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności Strony.

Mogą Państwo zapobiec także gromadzeniu danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie niniejszego linku. Tak zwane opt-out cookie jest narzędziem zapobiegającym gromadzeniu danych w przyszłości: ttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Po więcej informacji o zasadach używania i ochrony danych odwiedź: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

b) Google Tag Manager

(1)Ta strona używa Google Tag Managera jako część Google Analytics. Tagi to krótkie kody, których używamy na naszej stronie, wśród innych urządzeń, do mierzenia aktywności oraz zachowań użytkowników, do mierzenia wpływu reklam online oraz kanałów społecznościowych, do używania remarketingu oraz targetowania a także testowania i optymalizacji Państwa strony. Google Tag Manager jest rozwiązaniem, które pozwala SIGVARIS zarządzać tagami poprzez jeden interfejs. Tool Tag Manager (który wdraża tagi) jest domeną pozbawioną plików cookies. Urządzenie uruchamia inne tagi, które mogą z kolei pobierać dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeżeli dokonano dezaktywacji na poziomie domeny lub plików cookies, będzie to miało taki sam skutek dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych przez Google Tag Manager.

(2)Więcej informacji o Google Tag Manager można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

c) Pingdom

Strona używa usług poprawiających wydajność stron oferowanych przez Pingdom. Pingdom to aplikacja SaaS do monitorowania dostępności serwerów, stron oraz aplikacji online.

Więcej informacji odnośnie dostawcy pod adresem: https://www.pingdom.com

d) Używanie reCAPTCHA

Aby zapewnić ochronę formularzom wejściowym na naszej Stronie korzystamy z usługi „reCAPTCHA” oferowanej przez Google LLC, Mountain View, California, USA (dalej „Google”). Korzystając z tej usługi można odróżnić czy wejścia na Stronę są wykonywane przez człowieka czy stanowi nadużycie z uwagi na wykorzystanie zautomatyzowanego procesowania maszynowego. Adres URL strony, adres IP, zachowanie użytkowników , informacje dotyczące systemu operacyjnego, przeglądarki, czas korzystania, pliki cookies, instrukcje wyświetlacza, zachowanie użytkowników podczas wejść na Stronę, ruchy myszką w obrębie pola wyboru „reCAPTCHA” są transmitowane do Google.

Google korzysta z informacji uzyskanych w wyżej wskazany sposób, pośród innych narzędzi, do zdigitalizowania książek oraz innych materiałów drukowanych a także do optymalizacji usług takich jak Google Street View i mapy Google (np. Rozpoznawanie numeru domu i nazwy ulicy).

Adres IP przekazywany w zakresie „reCAPTCHA” nie będzie łączony z pozostałymi danymi Google, poza przypadkiem kiedy jesteś zalogowany na swoje konto Google podczas korzystania z wtyczki „reCAPTCHA”. Jeżeli chcą Państwo zapobiec przekazywaniu i przetwarzaniu danych o Państwa zachowaniach na naszej Stronie przez „Google” powinni się Państwo wylogować z „Google” przed wizytą na naszej Stronie lub użyć wtyczki reCAPTCHA.

Przetwarzanie informacji uzyskanych w wyniku korzystania z usługi „reCAPTCHA” jest zgodne z zasadami korzystania Google dostępnymi pod adresem Google. https://policies.google.com/privacy?hl=pl

e) Facebook Pixel

Strona korzysta z usług analizowania sieci oferowanych przez Facebooka. Facebook Pixel jest narzędziem wykorzystywanym do mierzenia efektywności reklamy.

Więcej informacji o dostawcy pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/business/help/651294705016616

9. Media społecznościowe wykorzystywane przez nas

a) Facebook

Na Stronie używamy tak zwanych wtyczek społecznościowych oferowanych przez portal społecznościowy Facebook Inc., 1601S, California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej: „Facebook”). Wtyczki są dostępne z logo Facebooka lub dopiskiem „Social Plug-in from Facebook” lub „Facebook Social Plugin”. Przegląd wtyczek Facebooka i ich wygląd można znaleźć pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Jeśli wchodzą Państwo na naszą stronę, która zawiera wyżej wskazane wtyczki, Państwa przeglądarka nie utrzymuje bezpośredniego połączenia z serwerami Facebook. Zawartość wtyczki jest dostarczana bezpośrednio przez Facebooka do Państwa przeglądarki i jest zintegrowana ze Stroną. Poprzez integrację Facebook otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka wyświetla konkretną stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo konta Facebook lub są Państwo obecnie zalogowani. Informacja ta (włączając Państwa adres IP) jest wysyłana bezpośrednio z Twojej przeglądarki na serwer Facebook, który znajduje się w USA. Informacje są przechowywane na tym serwerze.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto Facebook, Facebook może natychmiast przypisać Państwa wizytę na Stronie do Państwa profilu w serwisie Facebook. Jeśli korzystają Państwo z wtyczki, na przykład z przycisku „Lubię to” lub zostawiasz komentarz, informacja ta również jest przesyłana na serwer Facebook oraz jest przechowywana na tym serwerze. Informacja jest także przechowywana na Państwa profilu Facebook oraz wyświetlona na Państwa tablicy, do której dostęp mają osoby z listy Państwa znajomych.

Dla ustalenia celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania danych przez Facebooka oraz swoje prawa i preferencje ochrony prywatności, zapoznaj się z serwisu polityką prywatności Facebook: http://www.facebook.com/policy

Jeśli nie chcą Państwo aby Facebook bezzwłocznie gromadził dane poprzez naszą Stronę, musisz wylogować się ze swojego konta na Facebooku przed odwiedzeniem Strony.

b) Twitter

Na Stronie używamy tak zwanych wtyczek społecznościowych (dalej: „wtyczki”) oferowanych przez mikro blogujący portal Twitter INC., 1355 Market St. Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (dalej: „Twitter”). Wtyczki są dostępne z logo Twittera, na przykład w formie niebieskiego „Twitter-Vogels”. Przegląd wtyczek Twitter i ich wygląd można znaleźć pod adresem: https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html

Jeśli wchodzą Państwo na naszą stronę, która zawiera wyżej wskazane wtyczki, Państwa przeglądarka nie utrzymuje bezpośredniego połączenia z serwerami Twitter. Zawartość wtyczki jest dostarczana bezpośrednio przez Twittera do Państwa przeglądarki i jest zintegrowana ze Stroną. Poprzez integrację Twitter otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka wyświetla odpowiednią stronę nawet jeśli nie posiadają Państwo konta w serwisie Twitter lub nie są Państwo obecnie zalogowani.

Wskazana informacja (włączając Państwa adres IP) jest wysyłana bezpośrednio z Państwa przeglądarki na serwer Twitter i tam są przechowywane. Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto Twitter, Twitter może natychmiast zapobiec odwiedzaniu Strony przez Państwo konto Twitter. Jeśli korzystasz z wtyczki, na przykład z przycisku „Twitter”, informacja ta również jest przesyłana na serwer Twittera i przechowywana na tym serwerze. Informacja jest także przechowywana na Państwa profilu w serwisie Twitter oraz wyświetlana dla osób znajdujących się na Państwa liście kontaktów.

Dla ustalenia celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania danych przez Twittera oraz swoje prawa i preferencje ochrony prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności serwisu Twitter: https://twitter.com/privacy

Jeśli nie chcesz aby Twitter bezzwłocznie gromadził dane poprzez Stronę musisz wylogować się ze swojego konta na Twitterze przed odwiedzeniem naszej Strony.

c) LinkedIn

Ta Strona (strony) posiada(ją) zintegrowane funkcje LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Sierra Court, Mountain View, CA 94043, USA. Każdorazowo kiedy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron, która ma zintegrowane funkcje LinkedIn, ustanawiane jest połączenie z serwerami LinkedIn. Z uwagi na to połączenie LinkedIn będzie informowane o tym, że odwiedzili Państwo naszą Stronę. Jeśli klikną Państwo przycisk „Recommend” i są Państwo zalogowani na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn ma możliwość powiązania Państwa wizyty na naszej Stronie z Państwa kontem. Podkreślić należy, iż nie posiadamy wiedzy o treści przetwarzanych/przesyłanych danych i korzystania z nich przez LinkedIn.

Dodatkowe informacje o polityce prywatności LinkedIn można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

d) XING

Nasza Strona używa funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING AG Dammterstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Każdorazowo kiedy wchodzą Państwo na jedną z naszych stron, która zawiera funkcje XING utworzone zostaje połączenie z serwerami XING. Według naszej wiedzy dane personalne nie będą przechowywane. W szczególności adresy IP nie będą przechowywane lub informacje o ocenie zachowania użytkowników. Więcej informacji o ochronie danych i przycisku „XING Share” można znaleźć w polityce prywatności XING dostępnej pod adresem https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

e) Instagram

Nasza Strona używa tak zwanych wtyczek społecznościowych (dalej „wtyczki”) oferowanych przez Instagram obsługiwany przez Instagram LLC, 1601 WillowRoad, Menlo Park, CA 94025, USA (dalej „Instagram”). Wtyczki są oznaczone logo Instagrama, na przykład w formie „kamery Instagrama”. 

Jeśli wchodzą Państwo na naszą stronę, która zawiera wyżej wskazane wtyczki, Państwa przeglądarka nie tworzy bezpośrednio połączenia z serwerami Instagrama. Zawartość wtyczki jest dostarczana bezpośrednio przez Instagram do Państwa przeglądarki i jest zintegrowana ze Stroną. Poprzez integrację Instagram otrzymuje informacje, że Państwa przeglądarka wyświetla odpowiednią stronę nawet jeśli nie mają Państwo konta na Instagramie lub nie są Państwo aktualnie zalogowani. Ta informacja (włączając Państwa adres IP) jest wysyłana bezpośrednio z Państwa przeglądarki na serwer Instagrama w USA i tam jest przechowywana. Jeśli są  Państwo zalogowani na swoje konto na Instagramie, Instagram może niezwłocznie odrzucić przydzielone konto Instagram. Jeśli wchodzą Państwo w interakcje z wtyczkami, na przykład z przyciskiem „Instagram”, ta informacja również jest przesyłana na serwer Instagram i tam przechowywana. Ta informacja jest także przechowywana na koncie Instagram i widoczna dla Państwa kontaktów. Dla ustalenia celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzanie i korzystania z danych przez Instagram oraz swoich praw i możliwości ustawienia ochrony prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Instagrama dostępną tutaj https://help.instagram.com/155833707900388/

Jeśli nie chcą Państwo aby Instagram gromadził dane zgromadzone przez naszą Stronę muszą Państwo wylogować się ze swojego konta Instagram przed odwiedzeniem naszej Strony.

f) Pinterest

Na naszej stronie używamy tak zwanych wtyczek społecznościowych (dalej „wtyczki”) oferowanych przez Pinterest, obsługiwany przez Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA (dalej: „Pinterest”). Wtyczki są dostępne np. na przycisku „Pin It” na białym lub czerwonym tle. Przegląd wtyczek Pinterest i ich wygląd można znaleźć pod adresem https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/

Jeśli wchodzą Państwo na naszą stronę, która zawiera wyżej wskazane wtyczki, Państwa przeglądarka nie utrzymuje połączenia z serwerami Pinterest. Zawartość wtyczki jest dostarczana bezpośrednio przez Pinterest do Państwa przeglądarki i jest zintegrowana ze Stroną. Poprzez integrację Pinterest otrzymuje informacje, że Państwa przeglądarka wyświetla odpowiednią stronę nawet jeśli nie posiadają Państwo konta w serwisie Pinterest lub obecnie nie korzystają Państwo ze swojego konta. Ta informacja (włączając Państwa adres IP) jest wysyłana bezpośrednio z Państwa przeglądarki na serwer Instagram w USA i ta jest przechowywana. Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto w serwisie Pinterest, Pinterest może śledzić Państwa profil na Pinterest. Jeśli korzystają Państwo z wtyczki, na przycisku „Pin It”, ta informacja również jest przesyłana na serwer Pinterest i jest tam przechowywana. Informacja będzie także publikowana (na Państwa profilu na Pinterest) i widoczna dla Państwa kontaktów.

Dla ustalenia celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i korzystania z danych przez Pinterest oraz swoich praw i możliwości ustawień ochrony prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Pinterest dostępną tutaj https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

Jeśli nie chcą Państwo aby Pinterest gromadził dane zgromadzone przez naszą Stronę muszą Państwo wylogować się ze swojego konta Pinterest przed odwiedzeniem naszej Strony.

10. Portale wideo, których używamy

a) YouTube

Nasz strona używa wtyczek Google ze strony YouTube. Ta strona jest obsługiwana przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę YouTube tworzy się połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube będzie informowany o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani do swojego konta YouTube, pozwalają Państwo serwisowi YouTube na powiązanie odwiedzanych przez Państwa stron z Państwa profilem. Mogą Państwo temu zapobiec poprzez wylogowanie z Państwa konta YouTube.

Po więcej informacji dotyczących przetwarzania danych użytkowników, zobacz politykę prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

b) Vimeo

Nasza strona używa wtyczek Vimeo LLC. Ta strona jest obsługiwana przez Vimeo LLC, 555W 18th St, New York, 10011 USA. Jeśli wchodzą Państwo na naszą stronę wyposażoną we wtyczkę Vimeo, tworzone jest połączenie z serwerami Vimeo. Serwer Vimeo będzie informowany o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto Vimeo pozwalają Państwo serwisowi Vimeo na powiązanie odwiedzanych przez Państwa stron z Państwa profilem. Mogą Państwo temu zapobiec poprzez wylogowanie z Państwa konta Vimeo. Więcej informacji o danych użytkowników znajdziesz w informacji o ochronie danych pod adresem: https://vimeo.com/privacy

11. Prawo do informacji oraz cofnięcia zgody

Każda osoba mająca miejsce zamieszkania w UE i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii może żądać informacji o danych przetwarzanych dotyczących jego osoby. Na ich wniosek poprawimy niepoprawne lub zdezaktualizowane informacje.

W celu uzyskania informacji lub korekty proszę użyć następującej skrzynki: ZarządzanieDanymiOsobistymi@sigvaris.com

Mogą Państwo odwołać lub cofnąć zgodę (włączając zgodę opartą na punkcie 4 podpunkt (ii) lub (iv)) w każdym czasie. Po wycofaniu Państwa zgody, zaprzestaniemy przetwarzania informacji o Państwu. Mogą Państwo zadeklarować chęć odwołać zgodę przez kliknięcie na link załączony w każdym mailu lub poprzez wysłanie wiadomości na adres podany w pkt 2 powyżej.

Udostępnij ten artykuł
LinkedIn
Twitter
Facebook