Kontakt

Lub skontaktuj się z nami bezpośrednio

Adres rejestracji firmy

SIGVARIS S.A.
Ul. Mazowiecka 11 lok. 49
00-052 Warszawa

Tel : +48 22 20 10 778
Fax: +48 22 20 10 779

NIP: 789-10-01-653
REGON: 630278940

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod nr 0000280074

 

Adres zakładu produkcyjnego - adres korespondencyjny

SIGVARIS S.A.
Ul. Powidzka 50, Gutowo Małe
62–300 Września

Tel : +48 61 43 88 200
Fax: +48 61 43 88 213

 

Biuro Obsługi Klienta

SIGVARIS S.A.
Ul. Powidzka 50, Gutowo Małe
62–300 Września

Tel : +48 801 081 121

salespl@sigvaris.com