Relacje inwestorskie

INFORMACJE OGÓLNE

SIGVARIS S.A.

Siedziba:
ul. Mazowiecka 11 lok. 49
00-052 Warszawa

Miejsce prowadzenia działalności:
Gutowo Małe, ul. Powidzka 50
62-300 Września

Numer KRS: 0000280074

Właściwy Sąd Rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

NIP: 7891001653

Wysokość kapitału zakładowego: 602 019,25 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 602 019,25 ZŁ

AKCJONARIAT

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w Spółce

Udostępnij ten artykuł
LinkedIn
Twitter
Facebook